Đăng nhập »


Chọn bộ tộc của bạn
Xây dựng Đế Chế và Tranh Đấu cho Quyền Lực Tối Cao

Teutons

  • Quân đội được xây dựng nhanh chóng nhờ ít tốn tài nguyên
  • Tốt trong việc cướp bóc
  • Dành cho người chơi ưa thích tấn công và có kinh nghiệm

Romans

  • Xây dựng làng nhanh chóng
  • Quân đội Rất Mạnh nhưng tốn nhiều chi phí, bộ binh tốt.
  • Thích hợp cho Người Chơi cân bằng chiến thuật.

Gauls

  • Có những Đơn Vị Phòng Thủ tốt nhất ngay từ đầu.
  • Kỵ binh rất tốt, và nhanh nhất trong trò chơi.
  • Tộc thích hợp nhất cho người chơi Mới

Ảnh chụp màn hình

đóng trang x

Đăng ký ngay

Chiến đấu giành chiến thắng